Posouzení stropu POROTHERM

Záhlaví výpočtuOsové vzdálenosti nosníků
OVN500.png

OVN625.png

OVN500_625.png
Třída betonuVýška stropu


Volby trámečků

Tento produkt je chráněn autorskými právy a mezinárodními do­ho­da­mi o au­tor­ských prá­vech a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Autor nenese v žád­ném pří­pa­dě zodpovědnost za následné škody jakéhokoliv charakteru, i když vznik­ly na zá­kla­dě použití nebo nemožnosti použití tohoto produktu.

Autor: Ing. Ivo Petrášek